درباره ما

این روزها سوغات خراسان جنوبی زرشک ، زعفران … علی الخصوص عناب علی رغم طعم بسیار خوب و خواص فوق العاده ای که دارد

در سایر نقاط کشور شناخته شده و در دسترس نمی باشد.

از این رو راه اندازی این سایت علاوه بر معرفی این استان و سوغات آن ، امکان عرضه مستقیم محصولات را ممکن می سازد.