۰۱آبان ۱۳۹۷
شاهتره ای زرد

شاهتره ای زرد نام علمی : Hypecum pendulum L. (papaveraceae) مشخصات: شاهتره ای زرد از خانواده شقایق است که در فارسی به نام های درگیری از جمله چنگ گربه، مامیران بدل وو کرمک از ان یاد شده است. در گویش محلی پنجه کوگ نام دارد. گیاه علفی با ساقه صاف و برافراشته یا خوابیده که […]

۳۰مهر ۱۳۹۷
شاهتره

شاهتره   نام علمی : Fumaria parviflora LAM مشخصات: شاهتره گیاهی یک ساله از خانواده شاهتره که نام انگلیسی آن Fumitory می باشد. دارای پیکری علفی با برگ های سبزغبارآلود است. پهنک آن بردیده بریده و نواری است. گل ها نامنظم و سفید مایل به صورتی و میوه آن کرچک و کروی می باشد. خواص […]

۳۰مهر ۱۳۹۷
سیزاب اصفهانی

سیزاب اصفهانی   نام علمی: veronica macropoda BOISS مشخصات: گیاهی علفی از خانواده گل میمون با نام انگلیسی beccabunga که برگ های آن بدون دمبرگ و گل هایی کوچک به رنگ آبی ارغوانی دارد. در کنار نهرها و جویبار ها و مناطقی که از رطوبت کافی برخوردار باشند می روید. خواص دارویی و کاربرد: در […]

۲۲مهر ۱۳۹۷
سیزاب آبی

سیزاب آبی نام علمی : veronica anagallis- aquatic مشخصات گیاه شناسی: گیاهی یک ساله یا دوساله از خانواده گل میمون که با بذر تکثیر می یابد. قسمت تحتانی ساقه خزنده است ودر قسمت فوقانی انشعابات فراوان دارد. ساقه آن چهارگوش است و در تماس با خاک تولید ریشه نابجا می کند. طول ساقه به بیش […]

۲۲مهر ۱۳۹۷
سوزن چوپان

سوزن چوپان   نام علمی: geranium kotschyi BOISS (geraniaceae) مشخصات گیاه شناسی: سوزن چوپان به خانواده شمعدانی تعلق دارد. گیاهی علفی و چندساله و دارای ریشه متورم و غده ای است. ساقه آن در نزدیک زمین انشعاب دوتایی دارد. برگ های گیاه مرکب و متقابل با پهنکی چند قسمتی مشخص می شوند. گل ها صورتی […]

۲۱مهر ۱۳۹۷
سنگ سای

سنگ سای نام علمی:  phagnalon nitidum مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواده کاسنی یا گل مینا، بوته ای که ارتفاع آن به ۴۰ سانتی متر می رسد. این جنس در ایران ۴ گونه دارد که غالبا در شکاف صخره ها و مناطق پرشیب و دیواره های عمودی می رویند. در طول ساقه شاخه زنی […]

۲۱مهر ۱۳۹۷
سنبله ای زیبا

سنبله ای زیبا(چای کوهی)   نام علمی: stachys lavanduli folia مشخصات گیاه شناسی: گیاهی خشبی با ظاهزی پشته ای که به خانواده نعناع تعلق دارد. شاخه زنی آن زیاد و پوشیده از کرک می باشد. ساقه آن افراشته و ارتفاع آن به حدود ۲۰ سانتی متر می رسد. شاخه های جوان دارای برگ های انبوه […]