طب گیاهی

۰۹مهر ۱۳۹۷
دیو خار

دیو خار نام علمی :Lycium depressum STOCKS مشخصات: دیو خار به خانواده سیب زمینی تعلق دارد و در زبان انگلیسی tea plant نامیده می شود. در فارسی به نام های آسه، پیل زهره، فیل زهرج و حضص مکی از آن یاد شده است. درختچه ای خاردار است که ارتفاع آن به ۲ متر می رسد. […]

۰۴بهمن ۱۳۹۶

اویار سلام نام علمی: Cyperus rotundus L. مشخصات گیاه شناسی: گیاهی علفی و چند ساله از خانواده ی جگن میباشد.ساقه ی زیرزمینی آن با فلس های قهوه ای مشخص شده و در انتهای آن غده های بیضی یا کروی وجود دارد.گل آذرین آن چتر است.سنبلچه ها پر گل و بسیار فشرده اند.میوه ی آن قهوه […]