گیاهان دارویی

۲۷شهریور ۱۳۹۷
ترنجبین

ترنجبین در کتب گیاهی ایران به نام ترانگبین و ترنگبین از آن یاد شده است. به انگلیسی manna of hedy sarum نامیده می شود. ترنجبین از گیاهی به نام خارشتری استحصال می شود که در شرح گیاه در قسمت مربوطه آمده است. ترنجبین از نظر شیمیایی جزو من ها به شمار می آید. طعم شیرین […]

۲۷شهریور ۱۳۹۷
تره تیزک برگ پهن

تره تیزک برگ پهن نام علمی: Lepidium latifolium L. مشخصات گیاه شناسی: گیاهی علفی چندساله از خانواده شب بو که در فارسی به نام موچه نیز از آن یاد شده است. ساقه زیرزمینی و هوایی در آن دیده می شود. برگ های قاعده ای دارای دمبرگ بلند و برگ های ساقه ای سرنیزه ای و […]

۲۶شهریور ۱۳۹۷
تره تیزک

تره تیزک نام علمی: DC Lepidium filifolium (WILLD) مشخصات: گونه ی فوق نوعی تره تیزک خودرو از خانواده شب بو است که خواص آن مشابه موچه با نام علمی .L. latifolium L می باشد. این گیاه گل های سفید رنگ و میوه خورجینک دارد که از پهلو فشرده می باشد. گلبربگ های آن کامل و […]

۲۶شهریور ۱۳۹۷
تلخ بیان بیابانی

تلخ بیان بیابانی نام علمی: sophora pachycarpa C.A.MEY مشخصات: تلخ بیان گیاهی از خانواده نخود است که به انگلیسی pagoda tree  و در کتب فارسی به نام های تلخ بیان نیام کلفت و تلخک نامیده می شود. تلخه، مامکه، مامکه سفید از دیگر نام های گیاه در مناطق مختلف ایران می باشد. در گویش محلی […]

۲۵شهریور ۱۳۹۷
ترشک ایرانی

ترشک ایرانی نام علمی : Rumex chalepensis MILLER مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواد علف هفت بند که برخی منابع طب گیاهی آن را حماض نامیده اند برگ های آن ترش مزه است ساقه آن برافراشته و گل ها در ساقه گل ده پراکنده هستند. خواص دارویی و کاربرد: در ترشک پتاسیم اگزالات و تاتاریک […]

۲۵شهریور ۱۳۹۷
تکمه ای

تکمه ای نام علمی : Gomphrena globose L. مشخصات گیاه شناسی:.. برگ ها آرایش متقابل داشته و تقریبا بدون دمبرگ هستند، شکل پهنک مستطیلی-بیضوی است. گل آذین به صورت توده ای و انبوه است. قطعات گلپوش پنج تایی و سطح خارجی آن پوشیده از کرک می باشد. خواص و کاربرد: از گل های آن به […]

۲۴شهریور ۱۳۹۷
تاغ (تاغ سیاه)

تاغ (تاغ سیاه) نام علمی: Halixylon ammodendrom> مشخصات گیاه شناسی: تاغ (تاغ سیاه)  گیاهی متعلق به خانواده اسفناج که به صورت بوته های چوبی یا درختچه ای دیده می شوند. در این جنس شاخه ها بندبند، برگ ها متقابل، بسیار ابتدایی و کوتاه اند، گل ها منفرد، متقابل و محوری است. گونه های متعلق به جنس […]

۲۴شهریور ۱۳۹۷
تاج خروس دم گربه ای

تاج خروس دم گربه ای نام علمی: Amaranthus caudatus L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده تاج خروس با برگ هایی بلند و دمبرگ دار که پهنک آن تخم مرغی شکل بوده در لبه ها به قرمزی می گراید. سنبله های گل در قاعده محور گل واژگون هستند، گل ها کروی که در پایین محور […]

۲۳شهریور ۱۳۹۷
تاج خروس دورگ

تاج خروس دورگ نام علمی : Amaranthus bybridus L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده تاج خروس که به صورت گیاه ناخواسته در باغات منطقه دیده می شود. برگ ها لوزی یا تخم مرغی- سرنیزه ای هستند که راس یا نوک پهنک منقاردار است. در اطراف رگبرگ ها کرک دار است. اطراف گلبرگ ها کرک […]

۲۳شهریور ۱۳۹۷
تاج خروس سبز رنگ

تاج خروس سبز رنگ نام علمی :  Amaranthus viridis L. مشخصات گیاه شناسی: گیاه علفی و یک ساله که به خانواده تاج خروس تعلق دارد. برگ های آن تخم مرغی و یا لوزی- تخم مرغی هستند. بخش فوقانی گیاه تا حدودی دارای کرک است. رگبرگ های سطح تحتانی برگ سفید و کرک دار بوده و […]