خود رو

۲۲مهر ۱۳۹۷
سیزاب آبی

سیزاب آبی نام علمی : veronica anagallis- aquatic مشخصات گیاه شناسی: گیاهی یک ساله یا دوساله از خانواده گل میمون که با بذر تکثیر می یابد. قسمت تحتانی ساقه خزنده است ودر قسمت فوقانی انشعابات فراوان دارد. ساقه آن چهارگوش است و در تماس با خاک تولید ریشه نابجا می کند. طول ساقه به بیش […]

۲۲مهر ۱۳۹۷
سوزن چوپان

سوزن چوپان   نام علمی: geranium kotschyi BOISS (geraniaceae) مشخصات گیاه شناسی: سوزن چوپان به خانواده شمعدانی تعلق دارد. گیاهی علفی و چندساله و دارای ریشه متورم و غده ای است. ساقه آن در نزدیک زمین انشعاب دوتایی دارد. برگ های گیاه مرکب و متقابل با پهنکی چند قسمتی مشخص می شوند. گل ها صورتی […]

۲۱مهر ۱۳۹۷
سنگ سای

سنگ سای نام علمی:  phagnalon nitidum مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواده کاسنی یا گل مینا، بوته ای که ارتفاع آن به ۴۰ سانتی متر می رسد. این جنس در ایران ۴ گونه دارد که غالبا در شکاف صخره ها و مناطق پرشیب و دیواره های عمودی می رویند. در طول ساقه شاخه زنی […]

۲۱مهر ۱۳۹۷
سنبله ای زیبا

سنبله ای زیبا(چای کوهی)   نام علمی: stachys lavanduli folia مشخصات گیاه شناسی: گیاهی خشبی با ظاهزی پشته ای که به خانواده نعناع تعلق دارد. شاخه زنی آن زیاد و پوشیده از کرک می باشد. ساقه آن افراشته و ارتفاع آن به حدود ۲۰ سانتی متر می رسد. شاخه های جوان دارای برگ های انبوه […]

۲۰مهر ۱۳۹۷
سماق

سماق   نام علمی :Rhus coriaria L مشخصات: سماق گیاهی متعلق به خانواده پسته است که به انگلیسی currier s sumach گفته می شود. در کتب گیاهی سماقیل، تمتم و سماق الدباغین نامیده شده است. درختچه ای که ارتفاع آن به دو تا ۳ متر می رسد. برگ آن شانه ای است. سطح فوقانی برگ […]

۲۰مهر ۱۳۹۷
سلمه تره (سلمک)

سلمه تره (سلمک)   نام علمی: chenopodium album L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده اسفناج می باشد. گیاهی علفی و یک ساله است که سطح آن از کرک های نسبتا سفید رنگ پوشیده شده است. ساقه آن راست و ضخیم بوده و دارای شاخه زنی تقریبا زیاد می باشد. برگ ها به اشکال مختلف […]

۱۹مهر ۱۳۹۷
سلمکی خراسانی

سلمکی خراسانی نام علمی: atriplex moneta BUNGE ex BOISS(cheno podiaceae) مشخصات گیاه شناسی: سلمکی گیاهی یک ساله و متعلق به خانواده اسفناج می باشد. گیاهی یک ساله و سطح آن پوشیده از زگیلک و فلس های آن مدور یا قلبی شکل که با آرایشی متناوب روی ساقه استقرار دارند. گل ها به صورت مجموعه های […]

۱۹مهر ۱۳۹۷
سلمک بد بوی

سلمک بد بوی نام علمی: chenopodium vulvaria L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواده اسفناج، یک ساله و کوتاه است. میاه گره های پایینی کوتاه وشاخه های پایینی اغلب متقابل است. سطح تحتانی برگ ها کرک آلود و سطح فوقانی سبز رنگ است. گل آذین کوچک و انتهایی و متشکل از گرزن های کوتاه […]

۱۸مهر ۱۳۹۷
سلمکی دوپایه

سلمکی دوپایه نام علمی: atriplex dimorphostagia KAR. Et KIR مشخصات: سلمکی گیاهی یک ساله از خانواده اسفناج است. کاسه گل در گل های نر دارای پنج تقسیم و در گل های ماده از دو قطعه سبز رنگ آزاد یا کم و بیش پیوسته تشکیل شده است. پرجچم ها به قاعده کاسه متصل هستند، تخمدان تخم […]

۱۸مهر ۱۳۹۷
سدابی بیابانی

سدابی بیابانی نام علمی : haplophyllum robustum مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده مرکبات یا سداب است. جنس سدابی در ایران حدود ۳۰ گونه گیاه را شامل می شود که ۱۳ گونه انحصاری ایران هستند. گیاهانی معطر با برگ های ساده و یا سه بخشی، کاسه گل ۵ قسمتی و جام گل زرد کاهی است. […]