چوبک

۳۰شهریور ۱۳۹۷
چوبک

چوبک نام علمی: Acanthophyllum aquarrosum مشخصات: گیاهی متعلق به خانواده گل میخک که به انگلیسی به طور کلی Soapwort و در کتب گیاهی ایران به نام های چوبک اشنان، چوبه، آذربو، چوغان، اسپرون و غاسول آمده است. ازریشه گونه ای به نام  A.glandulosum که در این منطقه به نام بیخ مشهور است در تهیه کف […]