چوبک تماشایی

۳۱شهریور ۱۳۹۷
چوبک تماشایی

چوبک تماشایی نام علمی: Acanthophyllum bracteatum BOIIS مشخصات: گیاهی از خانواده گل میخک به صورت درختچه ای کوچک که پوست ان به رنگ کبود می باشد. برگ های آن کشیده و نوک تیز بوده و گل ها روی یک پایک بلند قرار دارند شکل کلی آن بالشتکی است. خواص دارویی و کاربرد: از ریشه گیاه […]