بومادران

۱۴شهریور ۱۳۹۷
بومادران

بومادران نام علمی: Achillea wilhelmsii C. kock. مشخصات: این گیاه به خانواده کاسنی یا Asterscese تعلق دارد. به انگلیسی milfoil و yarrow نامیده می شود. بومادران گیاهی آشنا در طب گیاهی منطقه است. برگ های آن تقسیمات ریز ثانویه دارد و پوشیده از کرک می باشد. گل های آن زرد رنگ و به شکل مجتمع […]