بومادران

Warning: getimagesize(/home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/uploads/2018/09/بومادران.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219 Warning: getimagesize(/home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/uploads/2018/09/بومادران.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219
۱۴شهریور ۱۳۹۷
بومادران

بومادران نام علمی: Achillea wilhelmsii C. kock. مشخصات: این گیاه به خانواده کاسنی یا Asterscese تعلق دارد. به انگلیسی milfoil و yarrow نامیده می شود. بومادران گیاهی آشنا در طب گیاهی منطقه است. برگ های آن تقسیمات ریز ثانویه دارد و پوشیده از کرک می باشد. گل های آن زرد رنگ و به شکل مجتمع […]