پرسیاوشان

۱۸شهریور ۱۳۹۷
پرسیاوشان

پرسیاوشان نام علمی: Adiantun capillus- veneris L مشخصات: از جمله گیاهان نهانزاد آوندی و از خانواده سرخس ها می باشد که به انگلیسی venus’s hair نامیده می شود. در متون طب گیاهی به نام های شعرالجن و شعرالارض آمده است. برگ های آن شبیه برگ گشنیز است که دمبرگی بلند دارد. ساقه زیرزمینی آن سیاه […]