ختمی دارویی

۰۲مهر ۱۳۹۷

ختمی دارویی نام علمی : althaea officinalis L مشخصات: خطمی گیاهی چندساله است که به خانواده پنیرک یا malvaceae تعلق دارد. ارتفاع آن به حدود یک متر می رسد، ساقه ای ضخیم دارد که سطح آن از کرک پوشیده شده است. برگ ها به رنگ سبز کم رنگو کردآلود بوده. گل ها در انتهای ساقه […]