تاج خروس دورگ

۲۳شهریور ۱۳۹۷
تاج خروس دورگ

تاج خروس دورگ نام علمی : Amaranthus bybridus L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده تاج خروس که به صورت گیاه ناخواسته در باغات منطقه دیده می شود. برگ ها لوزی یا تخم مرغی- سرنیزه ای هستند که راس یا نوک پهنک منقاردار است. در اطراف رگبرگ ها کرک دار است. اطراف گلبرگ ها کرک […]