تاج خروس سبز رنگ

۲۳شهریور ۱۳۹۷
تاج خروس سبز رنگ

تاج خروس سبز رنگ نام علمی :  Amaranthus viridis L. مشخصات گیاه شناسی: گیاه علفی و یک ساله که به خانواده تاج خروس تعلق دارد. برگ های آن تخم مرغی و یا لوزی- تخم مرغی هستند. بخش فوقانی گیاه تا حدودی دارای کرک است. رگبرگ های سطح تحتانی برگ سفید و کرک دار بوده و […]