درمنه شرقی

۰۷مهر ۱۳۹۷
درمنه شرقی

درمنه شرقی نام علمی: Artemisia scoparia مشخصات گیاه شناسی: گیاهی است متعلق به خانواده آستراسه یا کاسنی که در زبان فارسی درمنه شرقی، جارو مشهدی و سلمان نامیده می شود. ارتفاع آن در این منطقه به حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر می رسد که به رنگ قهوه ای مشخص می شود. در قاعده ساقه […]