درمنه

۰۷مهر ۱۳۹۷
درمنه

درمنه   نام علمی: Artemisia sieberi مشخصات گیاه شناسی: جنس درمنه به خانواده کاسنی تعلق دارد و گونه های مختلفی دارد که همگی دارای برگ های تلخ و معطر هستند. درمنه گیاهی چندساله که به شکل پشته ای و یا توده ای دیده می شود. ساقه آن در قسمت تختانی چوبی و ضخیم بوده و […]