درمنه قرمز

۰۸مهر ۱۳۹۷
درمنه قرمز

درمنه قرمز نام علمی: arthemisia turanica krasch مشخصات: درمنه قرمز به خانواده کاسنی یاasteraceae تعلق دارد. در زبان انگلیسی sage و sagebrush نامیده می شود. گونه های مختلف درمنه گیاهی معمولا پایا هستند و ظاهری چوبی دارند. گل ها بر روی کاپیتول های کوچک آرایش یافته و دو نوع لوله ای و زبانه ای دارند. […]