زبرینه کوهستانی

۱۵مهر ۱۳۹۷
زبرینه کوهستانی

زبرینه کوهستانی   نام علمی: asperula glomerata (M.B.) GRISEB . زبرینه گیاهی از خانواده RUBIACEAE با نام انگلیسی woodruff که در کتب طب گیاهی به نام های اسبروله و کوکب الوعر آمده است. در این گیاه برگ ها به صورت فراهم یا گروهی و چترمانند از هر گره ساقه خارج می شوند. برگ ها بیضی […]