جودوسر

۲۹شهریور ۱۳۹۷
جودوسر

جودوسر نام علمی: (Avena fatua , (ppoaceae مشخصات گیاه شناسی: گیاهی یک ساله که ارتفاع آن به حدود ۷۰ سانتی متر می رسد، گل آذین آن سنبله است و در هر سنبله سه  گل وجود دارد که گل فوقانی معمولا عقیم است و گل های کناری بارور می شوند. دانه آن در غلافی دوسر وجود […]