دانه مرغ

۰۶مهر ۱۳۹۷
دانه مرغ

دانه مرغ نام علمی: cerastium inflatum LINK ex DESF. مشخصات: گیاهی از خانواده گل میخک که در انگلیسی chik weed نامیده می شود.گیاهی یک ساله ، کوچک، با شاخه های فروان و گل های سفید. تعداد کاسبرگ ها ۴ عدد و گلبرگ ها ۴ تا ۵ عدد می باشد که گلبرگ ها معمولا دو دندانه […]