سلمه تره (سلمک)

۲۰مهر ۱۳۹۷
سلمه تره (سلمک)

سلمه تره (سلمک)   نام علمی: chenopodium album L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی از خانواده اسفناج می باشد. گیاهی علفی و یک ساله است که سطح آن از کرک های نسبتا سفید رنگ پوشیده شده است. ساقه آن راست و ضخیم بوده و دارای شاخه زنی تقریبا زیاد می باشد. برگ ها به اشکال مختلف […]