درمنه ترکی

۰۸مهر ۱۳۹۷
درمنه ترکی

درمنه ترکی نام علمی: chenopodium)  .L botrys chenopodiaceae) مشخصات گیاهی شناسی: درمنه ترکی گیاهی یک ساله از خانواده اسفناج است که در منابع فارسی به نام سلمک اورشلیمی نیز آمده است. ساقه آن برافراشته و سطح گیاه از کرک های غده ای پوشیده شده است. تا حدودی معطر بوده و به رنگ سبز مایل به […]