پیچک صحرایی

۲۰شهریور ۱۳۹۷
پیچک صحرایی

پیچک صحرایی نام علمی: Convolvulus arvensis L. مشخصات: گیاهی علفی و چند ساله که ساقه ای بلند و پیچنده دارد و معمولا به دور ساقه گیاهان مجاور خود می پیچد، و در صورت نبودن قیم روی زمین پهن و گسترده می شود. شکل برگ ها مثلثی تخم مرغی و تیرکمانی است، نوک برگ تیز است. […]