زالزالک

۱۳مهر ۱۳۹۷
زالزالک

زالزالک   نام علمی: crataegus turkestanica A.POJARK مشخصات: درختی متعلق به خانواده گل سرخ که در زبان انگلیسی hawthorn نام دارد و در مناطق مختلف ایران به نام های ولیک، سرخ ولیک، سیاه ولیک، کمار، کجیل مارخ، ولک، کت کتی، گیچ، گویچ و قره گیله آمده است. در متون قدیمی طب گیاهی خفچه، زعرورالادویه و […]