ثیل کبیر

۲۸شهریور ۱۳۹۷
ثیل کبیر

ثیل کبیر نام علمی: Cynodon dactylon (L) PERS مشخصات: این گیاه به خانواده گندمیان تعلق دارد، به انگلیسی Bermuda grass  و در کتب فارسی به نام های ثیل کبیر و مرغ آمده است. مرغ از طریق ریزوم یا ساقه زیرزمینی سریعا گسترش می یابد و سطح خاک را می پوشاند. میوه آن معمولا شش شاخه […]