تاتوره

۲۲شهریور ۱۳۹۷
تاتوره

تاتوره نام علمی : Datura stramonium L مشخصات: گیاهی علفی از خانواده سیب زمینی یا solanaceae می باشد که در زبان انگلیسی datura  و jimson weed و در کتب گیاهی ایران تاتوله، بقم، طلانور، جوزماثم و جوز ماثا نامیده شده است. ساقه های آن شاخه زنی فراوان دارد، برگ ها بیضی شکل، دندانه دار و […]