خاکشیر

۰۲مهر ۱۳۹۷
خاکشیر

خاکشیر نام علمی : Descurainia Sophia (L.) WEBB مشخصات: خاکشیر گیاهی علفی از خانواده شب بو است که در زبان انگلیسی  London rocket و در کتب طب گیاهی ایران خبه، شفتره، بذرالخمخم و خاکشی نامیده می شود. برگ ها در این گیاه بریدگی های زیادی پیدا کرده که به برگ شوید شباهت پیدا کرده است. […]