دم اسب

۰۹مهر ۱۳۹۷

دم اسب نام علمی: equisetum arvensis L. مشخصات: گیاهی متعلق به خانواده equisetaceae که در زبان انگلیسی Horse tail و در منابع فارسی و کتب طب به نام دم اسبی، ذنب الخیل و ذنب الفرس از آن یاد شده است. از جمله گیاهان بی گل و نهانزادان آوندی است. برگ های آن کوچک و رشد […]