زول خراسانی

۱۶مهر ۱۳۹۷
زول خراسانی

زول خراسانی   نام علمی: Eryngium bungei BOISS مشخصات: گیاهی است از خانواده چتریان یا Apiaceae که به زبان انگلیسی Eryngo نامیده می شود. در فارسی به نام های قرصعنه، حافظ النحل و بوقناق و در عربی شجره ابراهیم آمده است. زول گیاهی چندساله با ظاهری تیغ دار است، برگ های نزدیک به یقه گیاه […]