باریجه

۱۱شهریور ۱۳۹۷
باریجه

باریجه نام علمی: (Ferula gommosa BOISS.(APiaceae مشخصات گیاه شناسی: گیاهی چند ساله که ارتفاع آن به حدود ۲ متر می رسد، برگ ها دارای بریدگی و پوشیده از کرک می باشد. گل های آن زرد رنگ است و از ساقه ی آن در اث نیش حشرات یا خراش شیره ای خارج می شود که در […]