تکمه ای

۲۵شهریور ۱۳۹۷
تکمه ای

تکمه ای نام علمی : Gomphrena globose L. مشخصات گیاه شناسی:.. برگ ها آرایش متقابل داشته و تقریبا بدون دمبرگ هستند، شکل پهنک مستطیلی-بیضوی است. گل آذین به صورت توده ای و انبوه است. قطعات گلپوش پنج تایی و سطح خارجی آن پوشیده از کرک می باشد. خواص و کاربرد: از گل های آن به […]