تاغ

۲۴شهریور ۱۳۹۷
تاغ (تاغ سیاه)

تاغ (تاغ سیاه) نام علمی: Halixylon ammodendrom> مشخصات گیاه شناسی: تاغ (تاغ سیاه)  گیاهی متعلق به خانواده اسفناج که به صورت بوته های چوبی یا درختچه ای دیده می شوند. در این جنس شاخه ها بندبند، برگ ها متقابل، بسیار ابتدایی و کوتاه اند، گل ها منفرد، متقابل و محوری است. گونه های متعلق به جنس […]