آفتاب پرست دانه کرکی

۲۲آذر ۱۳۹۵
آفتاب پرست دانه کرکی

نام علمی : Heliotropium dasycarpum LEDEB   مشخصات : گیاهی از خانواده گل گاو زبان یا Boraginaceae که به شکل بوته هایی پر شاخه و پوشیده از پرزهای غباری می باشد. برگ های آن کامل و بیضی شکل است. گل های آن مجتمع و در انتهای شاخه گل ده به صورت دم عقربی و سفید […]