بذر البنگ خشن

۱۳شهریور ۱۳۹۷
بذر البنگ خشن

بذر البنگ خشن نام علمی: Hyoscyamus squarrosus GRIFF این گیاه به خانواده سیب زمینی تعلق دارد. ساقه دارای برگ های متناوب، پهن به رنگ سبز مایل به سفید و اطراف برگ دندانه دار است. سطح گیاه از کرک های نرم پوشیده شده است. گلها در بهار ظاهر می شوند و میوه آن کپسول است. خواص […]