زنبق

۱۵مهر ۱۳۹۷
زنبق

زنبق   نام علمی:  Iris songarica SCHRENK مشخصات: زنبق گیاهی از خانواده Iridaceae که در انگلیسی Iris و rain-bow fleur نامیده می شود.گونه های مختلف آن در متون فارسی به نام سوسن آزاد، سوسن ابیض، بیخ بنفشه، آسمان جونی و ایرسا آمده است. گیاهی علفی دارای ریزوم یا بن پیازی شکل، برگ ها بدون دمبرگ […]