چشم شیر

۳۱شهریور ۱۳۹۷
چشم شیر

چشم شیر نام علمی: lentic leontopetalum مشخصات گیاه شناسی: گیاهی چندساله با ساقه زیرزمینی غده ای که به خانواده چشم شیر(podophyllaceae)   تعلق دارد. ریشه آن عمیق و غده ها گره دار هستند. ارتفاع ساقه آن به ۷۰ متر می رسد، بررگ ها آرایشی متناوب دارند و به رنگ سبز کلی مشخص می شوند. گل آذین […]