تره تیزک

۲۶شهریور ۱۳۹۷
تره تیزک

تره تیزک نام علمی: DC Lepidium filifolium (WILLD) مشخصات: گونه ی فوق نوعی تره تیزک خودرو از خانواده شب بو است که خواص آن مشابه موچه با نام علمی .L. latifolium L می باشد. این گیاه گل های سفید رنگ و میوه خورجینک دارد که از پهلو فشرده می باشد. گلبربگ های آن کامل و […]