تره تیزک برگ پهن

۲۷شهریور ۱۳۹۷
تره تیزک برگ پهن

تره تیزک برگ پهن نام علمی: Lepidium latifolium L. مشخصات گیاه شناسی: گیاهی علفی چندساله از خانواده شب بو که در فارسی به نام موچه نیز از آن یاد شده است. ساقه زیرزمینی و هوایی در آن دیده می شود. برگ های قاعده ای دارای دمبرگ بلند و برگ های ساقه ای سرنیزه ای و […]