دیو خار

۰۹مهر ۱۳۹۷
دیو خار

دیو خار نام علمی :Lycium depressum STOCKS مشخصات: دیو خار به خانواده سیب زمینی تعلق دارد و در زبان انگلیسی tea plant نامیده می شود. در فارسی به نام های آسه، پیل زهره، فیل زهرج و حضص مکی از آن یاد شده است. درختچه ای خاردار است که ارتفاع آن به ۲ متر می رسد. […]