پنیرک معمولی

۱۸شهریور ۱۳۹۷
پنیرک معمولی

پنیرک معمولی نام علمی: Malva neglecta WALLR گیاهی از خانواده پنیرک با نام انگلیسی Common mallow که در فارسی به پنیرک معمولی و یا پنیرک گل سفید و در گویش محلی نون کلاغ نامیده می شود. پهنگ برگ پنجه ای و دمبرگ های بلند دارد. ومعمولا در سطح زمین پخش می شود و ساقه آن […]