پنیرک قرمز

۱۹شهریور ۱۳۹۷
پنیرک قرمز

پنیرک قرمز نام علمی: Malva sylvestris L گیاهی از خانواده Malvaceae که در زبان انگلیسی High Mallow و در متون طب گیاهی ایران به نام های خطمی کوچک، نان کلاغ، پین دیره، خبازی، خیرو، ملوخیا،جباجی و خطمی خبازی از آن یاد شده است. گیاهی پایا که ارتفاع آن در شرایط مناسب ۶۰ تا ۸۰ سانتی […]