چلیپای بیابان دوست

۳۰شهریور ۱۳۹۷
چلیپای بیابان دوست

چلیپای بیابان دوست نام علمی:  Matthiola revolute BGe ex BOIIS مشخصات: گیاهی علفی و یک ساله از خانواده شب بویا Brassicaceae می باشد، گل های ان ارغوانی و سرخ رنگ، میوه ان خورجین و حاوی دانه هایی قرصی شکل می باشد. سطح گیاه از کرک پوشیده شده است. در طب گیاهی به نام خیری نیز […]