پونه سای برگه دار

۱۹شهریور ۱۳۹۷
پونه سای برگه دار

پونه سای برگه دار نام علمی: Nepeta bracteata BENTH مشخصات: گیاهی از خانواده نعناع، یک ساله با میان گره های کوتاه و غالبا از قاعده کم شاخه و واگر که برگ های آن به رنگ سبز کبود مشخص می شوند. چرخه های گل اغلب همگی در کپه های انتهایی قرار دارند. گل ها به رنگ […]