پونه سای مرزه ای

۲۰شهریور ۱۳۹۷
Nepeta sattureioides BOISS

پونه سای مرزه ای (اسطوخودوس محلی) نام علمی:Nepeta sattureioides BOISS مشخصات: گیاهی از خانواده نعناع که در گویش محلی خراسان اسطوخودوس نام دارد، که با جنس اسطوخودوس مشهور در کتب فارسی تفاوت دارد. برگ های آن بیضی کشده و گیاهی کم شاخه که ساقه اصلی انشعابات کمی دارد. گل ها مایل به رنگ بنفش و […]