بنه

۱۴شهریور ۱۳۹۷
بنه

بنه نام علمی: pistacia atlantica DESF مشخصات: درختی متعلق به خانواده anacar diacea که در زبان انگلیسی wild pistachio  و در کتب طب گیاهی ایران به نام های چاتلانقوش، شاقلانقوش، چاتانقو، سقز، سقوز، راقور، قسقان، داربن و بنشت و گلخونک کله آمده است. برگ های بنه شبیه برگ های پسنه و از ۲-۵ برگچه تشکیل […]