بارهنگ تخم مرغی

۱۰شهریور ۱۳۹۷
بارهنگ تخم مرغی

بارهنگ تخم مرغی نام علمی: Plantaago ovata Forsk . مشخصات: گیاهی از خانواده بارهنگ که در فارسی به نام های اسفرزه یا اسپرزه نیز مشهور است. گیاهی یک ساله با ساقه ای لخت و کوتاه که دارای کرک هایی به طور پراکنده می باشد. کپسول میوه ی آن دارای خانه هایی است که در هر […]