بارهنگ مژده دار

۱۰شهریور ۱۳۹۷
بارهنگ مژه دار

بارهنگ مژه دار نام علمی : Plantago ciliate مشخصات گیاه شناسی: گیاهی یک ساله که به خانواده بارهنگ تعلق دارد. گیاهی بدون ساقه یا با ساقه ای بسیار کوتاه مشخص می شود. ارتفاع آن به حدود ۱۰ سانت متر می رسد و کم و بیش اندام های گیاه کرک دار هستند به طوری که گیاه […]