جاشیر

۲۸شهریور ۱۳۹۷
جاشیر

جاشیر نام علمی: prangos serpentinica (RECH .F . AELL. &ESPAND.)HERRNSTADT & HEYN مشخصات: گیاهان این جنس پایا و معمولا دارای ریشه ضخیم و برگ هایی به شدت منقسم می باشند. گل ها زرد رنگ بوده و کاسه گل فاقد دندانه می باشد. میوه آن در جوانب فشرده یا کروی و برون برآن اسفنجی است. فندقه […]