آلاله

۱۹آذر ۱۳۹۵
آلاله-Ranunculus-arvensis

نام علمی :      Ranunculus arvensis L. (ranun culaceae) مشخصات گیاه شناسی : آلاله گیاهی علفی و یکساله است. ارتفاع آن به ۳۰ سانتی متر میرسد. کاسبر گ ها به رنگ زرد مایل به سبز و کوتاهتر از گلبرگها هستند. گلبرگها به رنگ زرد لیمویی و دارای غدد مولد شهد می باشند. میوه آن فندق واجد […]