ریواس

Warning: getimagesize(/home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/uploads/2018/10/ریواس.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219 Warning: getimagesize(/home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/uploads/2018/10/ریواس.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/birsoir/domains/birso.ir/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219
۱۲مهر ۱۳۹۷
ریواس

ریواس نام علمی: rheum ribes L مشخصات: ریواس گیاهی است از خانواده علف هفت بند که با برگ های بزرگ و پهن مشخص می شود. دمبرگ آن پهن و بلند است. پوستی سبز داشته که قسمت تحتانی آن سفید و کمی بنفش رنگ می باشد. مغز دمبرگ سفید،آب دار و ترش مزه است که قسمت […]