روناس پرگل

۱۱مهر ۱۳۹۷
روناس پرگل

روناس پرگل نام علمی: Rubia florida BOISS مشخصات: این گیاه به خانواده روناس یا روبیاسه تعلق دارد. خانواده روناس نزدیک به ۶۰۰۰ گونه و ۵۰۰ جنس دارد ک بیشتر در مناطق استوایی تجمع دارند و برخی از جنس ها انتشارجهانی دارند. در جنس روناس در هر گره دو برگ متقابل خارج می شود که هر […]