روناس

۱۰مهر ۱۳۹۷
روناس

روناس   نام علمی: Rubia tinctorium L. مشخصات: روناس گیاهی علفی و چندساله از خانواده Rubiaceae است که به انگلیسی  madder  نامیده می شود. در کتب گیاهی طب قدیم و جدید به نام های رودک، پاس کوه، رودانگ، سورچاه، فوه و عروق الصباغین از آن یاد شده است. ساقه های آن از خارهای ریز پوشیده […]